Intrare Căutare Căutare

EURONEXT

Grâu MATIF 358.75 €/t
Porumb MATIF 303.75 €/t
Rapiță MATIF 688.00 €/t
Grâu CBOT 904.00 ¢/b
Porumb CBOT 744.25 ¢/b
Soia CBOT 1,630.50 ¢/b
Șrot de soia CBOT 442.70 $/st
Ulei de soia CBOT 70.82 ¢/lb

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE


Motive pentru colectarea, prelucrarea și stocarea datelor dvs. personale
Art. 1 (1) Agrilinkhub SRL colectează și prelucrează datele dvs. personale în legătură cu furnizarea de servicii prin intermediul site-ului agriportal.ro. Regulamentul pe care se bazează colectarea datelor cu caracter personal este Regulamentul (UE) 2016/679 și, în special, pe baza următoarelor:
• Consimțământul explicit primit de la dvs. ca utilizator și / sau abonat (client);
• Îndeplinirea obligațiilor Agrilinkhub SRL în temeiul unui contract încheiat cu dvs.;
• Respectarea unei obligații legale care se aplică Agrilinkhub SRL;
• În scopul interesului legitim al Agrilinkhub SRL.
(2) Agrilinkhub SRL este administrator de date cu caracter personal cu privire la datele dvs. ca utilizatori ai serviciilor noastre.

Obiective și principii în colectarea, prelucrarea și stocarea datelor dvs. personale
Art. 2. (1) Agrilinkhub SRL, prin intermediul site-ului agriportal.ro, colectează și prelucrează datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în legătură cu utilizarea serviciilor noastre web și pentru încheierea unui contract cu compania, precum și pentru înregistrarea pentru participarea la evenimentele noastre, inclusiv în următoarele scopuri:
• crearea unui profil și asigurarea funcționalității complete în furnizarea de servicii;
• individualizarea unei părți la contract;
• scopuri contabile;
• obiective statistice;
• protecția securității informațiilor;
• asigurarea implementării contractului pentru furnizarea serviciului respectiv;
• trimiterea de mesaje informative, mesaje despre modificări ale serviciului, planuri de abonament noi și actualizate etc.
• îmbunătățirea și individualizarea serviciului oferind oferte de reînnoire potrivite pentru dvs., evenimente și alte produse și servicii care vă pot interesa;
(2) Agrilinkhub SRL respectă următoarele principii în prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:
• legalitate, bună credință și transparență;
• restricționarea scopurilor de prelucrare;
• relevanță pentru scopurile procesării și minimizării datelor colectate;
• acuratețea și actualitatea datelor;
• limitarea depozitării în vederea atingerii obiectivelor;
• integritatea și confidențialitatea prelucrării și asigurarea unui nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal.
(3) În procesarea și stocarea datelor cu caracter personal, Agrilinkhub SRL poate prelucra și stoca date cu caracter personal pentru a proteja următoarele interese legitime:
• îndeplinirea obligațiilor sale față de ANAF, Ministerul de Interne și alte organe de stat și municipale.

Ce tipuri de date cu caracter personal colectează, prelucrează și stochează Agrilinkhub SRL?
Art. 3. (1) Agrilinkhub SRL efectuează următoarele operațiuni cu datele cu caracter personal în următoarele scopuri:
• Înregistrarea unui utilizator pe site-ul agriportal.ro și implementarea serviciilor de abonament conform Secțiunii (3) din Condițiile generale de utilizare - obținerea accesului la știri și informații despre prețurile bunurilor agricole din România și de pe piața internațională.
• Încheierea și executarea unui contract - scopul acestei operațiuni este încheierea și executarea unui contract cu un client (abonat) și administrarea acestuia;
• Trimiterea de mesaje informative - scopul acestei activități este de a administra procesul de trimitere a mesajelor către clienți care se referă la îmbunătățiri sau modificări ale serviciilor și la expirarea serviciilor, conform Condițiilor generale de utilizare, secțiunea Condiții abonament.
• Trimiterea unui buletin informativ (buletin informativ) - scopul acestei operațiuni este de a administra procesul de trimitere a buletinelor informative utilizatorilor care sunt abonați la site sau care au declarat că doresc să primească mesaje informative;
(2) Agrilinkhub SRL prelucrează următoarele categorii de date și informații cu caracter personal în următoarele scopuri și din următoarele motive:
► Date: datele dvs. personale (nume și prenume, e-mail, oraș, telefon)
• Scopul pentru care sunt colectate datele: 1) Înregistrarea utilizatorului; 2) Trimiterea și aprobarea unei cereri de abonament; 3) Stabilirea contactului cu utilizatorul și trimiterea de informații către acesta după plata cu succes a unui abonament, inclusiv dacă este exprimată dorința - de a trimite buletine informative și mesaje publicitare;
• Temeiuri pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal - Prin acceptarea condițiilor generale și înregistrarea pe site-ul agriportal.ro, precum și prin utilizarea brokerajului și a tuturor celorlalte servicii ale Agrilinkhub SRL, se creează o relație contractuală între dvs. și Agrilinkhub SRL, pe baza căreia vă prelucrăm datele personale date - art. 6 alin. 1, p. (b) GDPR.
► Alte date pe care Agrilinkhub SRL le prelucrează - Când vă conectați la site-ul nostru web sau în contul dvs., Agrilinkhub SRL colectează date despre adresa IP utilizată.
• Scopul pentru care sunt colectate datele: îmbunătățirea securității serviciului și localizarea interfeței, cercetări statistice și de marketing.
• Temeiuri pentru prelucrarea datelor: Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte - art. 6 alin. 1, p. (b) din GDPR. Până la crearea unui profil de utilizator, adresa IP este colectată pe baza intereselor legitime ale administratorului - art. 6 alin. 1, p. (f) GDPR;
• Temeiuri pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal - Prin acceptarea condițiilor generale și înregistrarea pe site-ul agriportal.ro, precum și prin utilizarea brokerajului și a tuturor celorlalte servicii ale Agrilinkhub SRL, se creează o relație contractuală între dvs. și Agrilinkhub SRL, pe baza căreia vă prelucrăm datele personale date - art. 6 alin. 1, p. (b) GDPR
(3) Agrilinkhub SRL nu colectează și nu prelucrează date cu caracter personal, care se referă la următoarele:
• dezvăluie originea rasială sau etnică;
• dezvăluie credințe politice, religioase sau filosofice sau apartenența la sindicat;
• date genetice și biometrice, date de sănătate sau date despre viața sexuală sau orientarea sexuală.
(4) Datele cu caracter personal vor fi colectate direct de către persoanele la care se referă.
(5) Compania nu trebuie să efectueze decizii automate cu date.

Termenul de stocare a datelor dvs. personale
Art. 4. (1) Agrilinkhub SRL stochează datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă care nu depășește existența contului dvs. pe site. După expirarea acestei perioade, Agrilinkhub SRL are grija necesară pentru a șterge și distruge toate datele fără întârziere nejustificată.
(2) Agrilinkhub SRL vă notifică în cazul în care termenul de stocare a datelor trebuie prelungit în vederea îndeplinirii obiectivelor, a îndeplinirii contractului, având în vedere interesele legitime ale Agrilinkhub SRL sau altele.
(3) Agrilinkhub SRL stochează datele cu caracter personal pe care este necesar să le păstreze în virtutea legislației aplicabile pentru termenul respectiv preconizat, care poate depăși durata de existență a înregistrării dvs.

Transferați datele dvs. personale pentru prelucrare
Art. 5. Agrilinkhub SRL nu transferă datele dvs. personale către terți care prelucrează date cu caracter personal.

Drepturile dvs. privind colectarea, prelucrarea și stocarea datelor dvs. personale

Retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor dvs. personale
Art. 6. (1) Dacă nu doriți ca toate sau o parte a datelor dvs. personale să fie analizate în continuare de Agrilinkhub SRL, puteți face acest lucru prin trimiterea unui e-mail pentru retragerea consimțământului de prelucrare a datelor
(2) Agrilinkhub SRL vă va furniza un certificat de identitate că sunteți persoana la care face referire protectia datelor.
(3) În cazul în care nu doriți prelucrarea datelor cu caracter personal, condiție obligatorie pentru crearea și gestionarea contului dvs, , contul dvs. devine inactiv.

Dreptul de acces
Art. 7. (1) Aveți dreptul să solicitați și să primiți de la Agrilinkhub SRL confirmarea dacă datele cu caracter personal legate de dvs. sunt prelucrate.
(2) Aveți dreptul de a accesa datele referitoare la dvs., precum și informațiile legate de colectarea, prelucrarea și stocarea datelor dvs. personale.
(3) Agrilinkhub SRL vă oferă, la cerere, o copie a datelor cu caracter personal prelucrate referitoare la dvs., în format electronic sau în altă formă adecvată.
(4) Furnizarea accesului la date este gratuită, dar Agrilinkhub SRL își rezervă dreptul de a impune o taxă administrativă în cazul solicitărilor repetitive sau excesive.

Dreptul de corectare sau completare
Art. 8. Puteți corecta sau completa datele personale inexacte sau incomplete legate de dvs., direct prin profilul dvs. de pe site sau făcând o cerere către Agrilinkhub SRL.

Dreptul la ștergere („a fi uitat”)
Art. 9. (1) Aveți dreptul de a solicita de la Agrilinkhub SRL ștergerea datelor cu caracter personal referitoare la dvs., iar Agrilinkhub SRL are obligația de a le șterge fără întârziere nejustificată, atunci când există oricare dintre următoarele motive:
• datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate și prelucrate;
• Vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea datelor și nu există un alt temei legal pentru prelucrarea acestora;
• Vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale, inclusiv în scopuri de marketing direct, și nu există motive legale pentru prelucrare care să aibă prioritate;
• datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
• datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală prevăzută de legislația UE sau de legislația unui stat membru care se aplică Agrilinkhub SRL;
(2) Agrilinkhub SRL nu este obligat să șteargă datele cu caracter personal dacă le stochează și le prelucrează:
• să exercite dreptul la libertatea de exprimare și dreptul la informație;
• să respecte o obligație legală care necesită prelucrarea prevăzută în legislația UE sau în legislația statului membru aplicabilă administratorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini în interes public sau în exercitarea competențelor oficiale care îi sunt conferite;
• din motive de interes public în domeniul sănătății publice;
• în scopuri de arhivare în interes public, pentru cercetări științifice sau istorice sau în scopuri statistice;
• să stabilească, să exercite sau să apere revendicări legale.
(3) Pentru a vă exercita dreptul de a „uita”, trebuie să trimiteți o cerere scrisă trimisă la Agrilinkhub SRL, precum și să vă verificați identitatea cu persoana la care datele se referă la Agrilinkhub SRL, prezentând pe loc Carte de identitate în scopul identificării și, dacă este necesar, introduceți datele dvs. de autentificare în profilul persoanei vizate în fața unui angajat al Agrilinkhub SRL.
 (4) Agrilinkhub SRL nu șterge datele pe care are obligația legală să le stocheze, inclusiv pentru protecție cu ocazia reclamațiilor judecătorești împotriva acesteia sau a dovezii drepturilor sale.

Dreptul de restricție
Art. 10. Aveți dreptul de a solicita Agrilinkhub SRL să limiteze prelucrarea datelor referitoare la dvs. atunci când:
• contestă acuratețea datelor cu caracter personal pentru o perioadă care permite Agrilinkhub SRL să verifice acuratețea datelor cu caracter personal;
• prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele dvs. personale să fie șterse, ci doar utilizarea acestora să fie restricționată;
• Agrilinkhub SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau protecția revendicărilor dvs. legale;
• V-ați opus procesării în așteptarea verificării dacă temeiurile legale ale Agrilinkhub SRL prevalează asupra intereselor dumneavoastră.

Dreptul de portabilitate
Art. 11. Puteți oricând să descărcați datele stocate și prelucrate pentru dvs. în legătură cu utilizarea serviciilor Agrilinkhub SRL prin trimiterea unei cereri scrise prin e-mail.

Dreptul de a primi informații
Art. 12. Puteți solicita Agrilinkhub SRL să vă informeze despre toți destinatarii cărora li s-au dezvăluit datele cu caracter personal pentru care s-a solicitat corectarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării. Agrilinkhub SRL poate refuza furnizarea acestor informații dacă acest lucru ar fi imposibil sau ar necesita un efort disproporționat.

Dreptul de a obiecta
Art. 13. Puteți obiecta în orice moment împotriva prelucrării datelor cu caracter personal de către Agrilinkhub SRL, care se referă la dvs., inclusiv dacă acestea sunt prelucrate în scopul creării profilului dvs.  sau marketingului direct.

Drepturile dvs. în cazul unei încălcări a securității datelor dvs. personale
Art. 14. (1) În cazul în care Agrilinkhub SRL constată o încălcare a securității datelor dvs. cu caracter personal, care poate reprezenta un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom notifica fără întârziere cu privire la încălcare, precum și cu privire la măsurile care au fost luate sau care urmează să fie întreprinse.
(2) Agrilinkhub SRL nu este obligat să vă anunțe dacă:
• a luat măsuri de protecție tehnică și organizațională adecvate cu privire la datele afectate de încălcarea securității;
• a luat ulterior măsuri pentru a se asigura că încălcarea nu prezintă un risc ridicat pentru drepturile dumneavoastră;
• notificarea ar necesita un efort disproporționat.

Persoanele cărora li se furnizează datele personale
Art. 15 Administratorul nu vă transferă datele către terți.

Alte prevederi
Art. 16. În cazul încălcării drepturilor dvs. în temeiul legislației de mai sus sau aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, aveți dreptul de a depune o reclamație la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, după cum urmează:
1. Nume:  Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
2. Sediul central și adresa conducerii:  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania
3. Date pentru corespondență: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336
4. Telefon: +40.318.059.211, +40.318.059.212
5. E-mail: presa@dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro, dpo@dataprotection.ro6.
Website: www.dataprotection.ro/

Art. 17. Vă puteți exercita toate drepturile cu privire la protecția datelor dvs. cu caracter personal prin trimiterea cererilor dvs. în orice formă care conține o declarație în acest sens și vă identifică drept proprietarul datelor.

 

Politica privind utilizarea cookie-urilor


Site-ul agriportal.ro folosește cookie-uri, care sunt importante pentru funcționarea corectă a acestuia. Vizitând site-ul nostru, acceptați utilizarea cookie-urilor.

Ce sunt cookie-urile?
Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt stocate pe computerul sau dispozitivul dvs. mobil atunci când vizitați un site web. Acestea permit site-ului web să vă stocheze acțiunile și preferințele (cum ar fi limba, dimensiunea fontului și alte setări de afișare) pentru o anumită perioadă de timp, astfel încât să nu trebuiască să le introduceți de fiecare dată când vizitați site-ul sau mergeți de la o pagină la alta.

Tipuri de cookie-uri și modurile în care le folosim:
• Cookie-uri obligatorii
Aceste cookie-uri sunt necesare pentru buna funcționare a site-ului web. De exemplu, cu aceste cookie-uri vă prezentăm informațiile de pe site-ul nostru în limba corectă și prețurile - în funcție de moneda și TVA-ul  pentru țara respectivă.
• Cookie-uri analitice
Datorită acestor cookie-uri, monitorizăm traficul către site-ul nostru și putem analiza cât de ușor lucrează utilizatorii noștri (cookie-uri Google Analytics). Aceste cookie-uri nu ne oferă nicio informație despre datele dvs. personale. Acestea ne arată ce pagini ale site-ului nostru ați vizualizat, indiferent dacă ați vizitat site-ul nostru printr-un dispozitiv mobil sau desktop și alte date anonime. Pentru Google Analytics, folosim și anonimizarea IP folosind _anonymizelp. Perioada maximă în care stocăm date analitice în Google Analytics este de 50 de luni.
• Cookie-uri funcționale
Aceste cookie-uri vă permit să beneficiați de funcționalitatea completă a site-ului nostru, să vizionați videoclipuri pe acesta, să vă conectați direct la contul dvs. și să vă amintiți limba preferată în care să încărcați informațiile pe site-ul nostru.
• Cookie-uri pentru direcționare precisă
Aceste cookie-uri conțin informații despre modul în care ați utilizat site-ul nostru și pot fi declanșate de partenerii noștri publicitari. Nu stochează informații personale. Datorită acestora, nu vi se vor afișa informații care nu sunt relevante pentru dvs. Acestea sunt cookie-uri dinamice pe Facebook, Google, Adform, Adwise și altele.

Date personale
Informațiile legate de cookie-uri nu sunt utilizate pentru a vă identifica. Cookie-urile nu sunt utilizate în alte scopuri decât cele enumerate aici.

Cum puteți controla cookie-urile
Puteți controla și / sau șterge cookie-urile direct din browser. Puteți șterge toate cookie-urile care sunt deja stocate pe dispozitivul dvs. și puteți seta, de asemenea, majoritatea browserelor să le blocheze. Cu toate acestea, dacă faceți acest lucru, poate fi necesar să reglați manual unii parametri de fiecare dată când vizitați site-ul.

Refuzul utilizării cookie-urilor
Puteți renunța la utilizarea cookie-urilor de către acest site prin dezacord  în fereastra care apare la prima dvs. vizită de pe orice dispozitiv diferit pe care îl utilizați. În acest caz, implementarea corectă a funcționalităților pe site va fi împiedicată, ceea ce înseamnă imposibilitatea de a utiliza serviciile furnizate de site.

Politica de confidențialitate este o parte integrantă a Condițiilor generale de utilizare