Intrare Căutare Căutare

EURONEXT

Grâu MATIF 220.50 €/t
Porumb MATIF 218.75 €/t
Rapiță MATIF 476.75 €/t
Grâu CBOT 554.25 ¢/b
Porumb CBOT 406.75 ¢/b
Soia CBOT 1,142.75 ¢/b
Șrot de soia CBOT 378.40 $/st
Ulei de soia CBOT 47.11 ¢/lb

TVA îngrășăminte, pesticide și prestare servicii agricole

AgriPortal |03.01.2023
3996
TVA îngrășăminte, pesticide și prestare servicii agricole
Sursele oficiale din România informează că începând cu data de 01 ianuarie 2023 este în vigoare OMFP nr. 4634 din 2022 cu privire la aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrăşăminte şi pesticide de tipul celor utilizate în mod normal în agricultură, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi pentru prestările de servicii de tipul celor utilizate în mod normal în producţia agricolă.

Acest ordin detaliază foarte exact, inclusiv prin enumerare a pozițiilor tarifare din Regulamentul vamal comun – TARIC, bunurile care reprezintă îngrășăminte, pesticide, respectiv semințe și materiale de plantat pentru care cota de TVA la livrarea pe teritoriul României este 9%. Cu această ocazie, legiuitorul reiterează și enumeră punctual serviciile agricole ce se facturează cu cota de TVA de 9%, când sunt realizate pe teritoriul României.
Totodată, în cadrul textului de lege este precizat că Autoritatea Vamală Română, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, structurile teritoriale subordonate acestora, precum și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Ordinul menționează în Art. 1:
(1) În sensul art. 291 alin. (2) lit. H) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cota redusă de TVA de 9% se aplică pentru livrarea următoarelor bunuri:
a) îngrăşăminte care se încadrează la codul NC 3101 00 00;
b) seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, care se încadrează la codurile NC 0601, 0602, 0701 10 00, 0703 10 11, 0712 90 11, 0713 10 10, 0713 33 10, 1001 11 00, 1001 91, 1002 10 00, 1003 10 00, 1004 10 00, 1005 10, 1006 10 10, 1007 10, 1008 21 00, 1201 10 00, 1202 30 00, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 21 00, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 70 00, 1207 91 10, 1207 99 20, 1209.

La Art. 4, găsim lista extinsă a serviciilor care beneficiază de TVA redus, și sunt subliniate următoarele: 

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.155 /868/2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 28 iulie 2016, cu modificările ulterioare.
1. Fertilizat
2. Arat
3. Discuit sau grăpat
4. Pregătit pat germinativ cu combinator şi modelat sol
5. Semănat sau plantat
6. Tăvălugit
7. Stropit, prăfuit - combatere boli şi dăunători, erbicidat
8. Tratarea seminţelor utilizate la înfiinţarea culturilor agricole, cu produse de protecţie a plantelor
9. Recoltat sau dislocat culturi
10. Colectarea şi balotarea materialului vegetal, prin presare în baloţi
11. Tocat resturi vegetale
12. Prăşit culturi
13. Executat sau deschis rigole în vederea modelării solului la legume
14. Nivelatul terenului agricol, prin care se asigură o suprafaţă cât mai plană terenului de cultură, prin reducerea abaterilor de microrelief provocate de celelalte lucrări agricole
15. Plantatul în biloane la cartof şi legume
16. Decoletarea la sfecla de zahăr
17. Înşirat, balotat, păpuşit la tutun
18. Cosit
19. Greblat
20. Lucrări de însilozare şi depozitare a furajelor în ferme zootehnice
21. Scarificare, respectiv afânare adâncă pe soluri compactate
22. Desfundat terenul la adâncimi mari, pentru a favoriza creşterea rădăcinilor
23. Săpat gropi pentru plantarea pomilor şi a viţei-de-vie
24. Tocat coarde, crengi
25. Lucrări de colectare, sortare, condiţionare, etichetare la legume şi fructe
26. Operaţiuni de montare a spaţiilor protejate, respectiv sere şi/sau solare
27. Curăţarea vegetaţiei nedorite şi distrugerea muşuroaielor de pe păşuni şi fâneţe
28. Supraînsămânţări pe pajişti, amenajare surse de apă pentru animale pe pajişti, parcelarea pajiştilor
29. Lucrări specifice de evacuare a dejecţiilor şi de asigurare a furajelor în/sau din fermele zootehnice
30. Dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea în fermele zootehnice, crame, depozite de păstrare a legumelor şi fructelor
31. Tunsul oilor
32. Sortarea, marcarea şi ambalarea ouălor
33. Curăţatul copitelor sau ongloanelor la animale
34. Decolmatat sau curăţat canale de irigaţii şi/sau de desecare
35. Plantat culturi horticole de viţă-de-vie, pomi
36. Defrişare plantaţii viticole şi pomicole
37. Instalare sistem de susţinere, conducere şi palisaj în plantaţii viticole şi pomicole
38. Instalare sistem de irigare/fertirigare în plantaţii viticole şi pomicole, precum şi în legumicultură
39. Instalare sistem de protecţie antigrindină şi antiploaie în plantaţiile viticole şi pomicole
40. Înfiinţarea şi menţinerea registrelor genealogice ale raselor de animale
41. Determinarea calităţii genetice a animalelor
42. Lucrările specifice domeniului îmbunătăţirilor funciare prevăzute de Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr 157/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, altele decât irigaţiile
43. Însămânţarea artificială la animale
44. Multiplicare seminţe
 
Ordinul comun nr. 4634/397 al ministrului finanțelor și ministrul agriculturii și dezvoltării rurale privind reducerea cotei TVA în agricultură a fost publicat în Monitorul Oficial de vineri, 30 decembrie 2022, și se află deja în vigoare.
 
 
 

 
 
 
Etichete: prețuri DAP Constanta cotații bursiere grau prețuri cereale 2023 preț FOB Constanta valori tranzacționare porumb vând cumpăr porumb cotații răpită vânzare cereale tranzacționare orz prețurile grâului 2023 ulei de floarea soarelui 2023

Mai multe știri

ȘTIRI IMPORTANTE

Copyright © 2024. All market data is provided by Barchart Solutions. Futures: at least 10 minute delayed. Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.